۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شریعت هندسی» ثبت شده است

۰

شریعت هندسی (موسیقی 2)

شریعت هندسی (موسیقی 2)

قسمت سوم شریعت هندسی

نیاز گوش: موسیقی (بخش دوم)

🔶 تاحالا شده از ریتم #ترانه ای بدون اینکه متوجه شوی چه می گوید ،هیجان یابی؟! حتی در هیئت و #مداحی هم ممکن است اتفاق افتد .گاهی #ریتم ها و هارمونی یک قطعه مداحی قبل از اینکه متوجه کلمات و مفاهیمش شویم درما وجدی تازه پدید می آورد! یاموسیقی ای کره ای یا انگلیسی بدون اینکه بدانیم چه میگوید ،ما را دچار هیجان میکند!

۰

شریعت هندسی (موسیقی 1)

شریعت هندسی (موسیقی 1)

قسمت دوم شریعت هندسی

نیاز گوش: موسیقی (بخش اول)

🔷 کسی را سراغ داری زور خودش را نداشته باشد؟!! ماهمه شاید زور کس دیگر را نداشته باشیم اما زور خودمان را داریم. میتوانیم دست خود را بخوابانیم ! کل هیکل خود را بالا پرت کنیم یا از بارفیکس بالا بکشیم !

۰

شریعت هندسی (برسی نیازهای نوجوانان)

شریعت هندسی (برسی نیازهای نوجوانان)

شریعت هندسی (بررسی نیازهای نوجوانان)

شریعت هندسی عنوان مطلبی است که در چند قسمت توسط استاد قنبریان تهیه شده، در این مطالب به بررسی نیازهای هر نوجوان به همراه بهترین پاسخ این نیاز میپردازد. از این بحث میتوان در حلقات دانش آموزی صالحین نیز استفاده کرد.